സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Monday, 25 July 2011

Google talk & Yahoo messenger in Ubuntu 10.04

Google talk, Yahoo Messenger എന്നിവ ഉബുണ്ടുവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നായി Pidgin Internet Messenger ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ മതി. ഇതിനായി Application-Accessories-Terminal തുറന്ന് sudo apt-get install pidgin എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് enter ചെയ്യുക. Password ടൈപ്പ് ചെയ്ത് enter ചെയ്യുക.അല്‍പ്പ സമയത്തിനു ശേഷം കഴ്സര്‍ $ ചിഹ്നത്തിനു ശേഷം blink ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. വിന്റോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് Application-Internet-Pidgin Internet Messenger തുറക്കുക. 
Add ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന വിന്റോയില്‍ Protocol എന്നതില്‍ google talk/yahoo സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക. User name, Password ഇവ നല്‍കി Add ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 താഴെ കാണുന്ന പോലെ വിന്റോ ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്.
 ഇനി ചാറ്റു ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോളൂ.......................


Tuesday, 12 July 2011

Ubuntu 10.04 Installation Manual

ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഐസിടി ട്രെയ്നിംഗിന് പങ്കെടുത്ത അധ്യാപകര്‍ക്കെല്ലാം തന്നെ ഐടി@സ്കൂള്‍ വഴി Ubuntu 10.04 DVD നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. DVD യില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടോ PEN Drive വഴിയോ ഇത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹെല്‍പ്പ് ഫയല്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Ubuntu 10.04 Installation Manual

Saturday, 2 July 2011

Printer Sharing in Ubuntu(Wired and Wireless Network)

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ install ചെയ്തിട്ടുള്ള printer മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉബുണ്ടുവില്‍ പ്രിന്റര്‍ share ചെയ്യുന്നതിനായി Printer കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലും മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും  താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള steps ചെയ്യുക.
1. system-administration-printing എന്ന രൂപത്തില്‍ തുറക്കുക.
2. server-settings എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ 4 options ടിക്ക് ചെയ്ത് Ok ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അല്‍പ്പ സമയത്തിനു ശേഷം network ല്‍ ഉള്ള  printers ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. wireless ആയി Internet കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ രീതി ലാപ്ടോപ്പുകളിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.