സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Wednesday, 29 April 2015

Spark- Employees photo uploading


സ്പാര്‍ക്ക് അധികൃതര്‍ നിയമം കര്‍ശനമാക്കിയതോടെ ജീവനക്കാരുടെ ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് മുതലായവ ചേര്‍ക്കാതെ ഈ മാസം മുതല്‍ ശമ്പളം പ്രോസസ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് ശരിയാണെങ്കിലും പലര്‍ക്കും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. അതിനു കാരണം dpi 150 അല്ലാത്തതാണ്. GIMP ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ശരിയാക്കാവുന്നയാണ്.  
അതിനായി ഫോട്ടോയില്‍ right click ചെയ്ത് open with- Gimp Image Editor എടുക്കുക. ഫോട്ടോ Gimp ല്‍ തുറന്ന് വരുന്നതാണ്. Image- Scale image സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക.

 width, height ഇവ വേണ്ട രീതിയില്‍( സ്പാര്‍ക്കില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിന്റോയില്‍ photo, signature എന്നിവയുടെ pixels നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്) ക്രമീകരിക്കുക. X resolution, Y resolution ഇവ 150 ആക്കുക. Scale ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. File-save as ഉപയോഗിച്ച് save ചെയ്യുക. ഈ ഫോട്ടോ 12 kb യില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ width, height ക്രമീകരിച്ച് 12 kb യില്‍ താഴെ കൊണ്ടു വരിക. Signature ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (സ്കാന്‍ ചെയ്ത Signature ഫയല്‍ gThumb Image Viewer ഉപയോഗിച്ച് crop ചെയ്തതിനു ശേഷം Gimp ല്‍ തുറക്കുക.)