സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Wednesday, 25 May 2011

Video downloader for Ubuntu 10.04


Youtube മുതലായ സൈറ്റുകളിലെ വീഡിയോകള്‍ Ant Video Downloader ഉപയോഗിച്ച് download ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Ant Video Downloader ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന്നായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം Add to firefox എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.തുടര്‍ന്നു വരുന്ന വിന്റോയില്‍ install nowഎന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  Installation ശേഷം restart firefox എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Youtube video ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി youtube.com എന്ന സൈറ്റില്‍ കയറിയതിനു ശേഷം ആവശ്യമായ വീഡിയോ play ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ firefox window യുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഏറ്റവും താഴെയായി കണുന്ന Download എന്ന icon ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.Download icon കാണുന്നില്ലെങ്കില്‍ Tools-add ons ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Extensions എന്നതില്‍ Ant video downloader -Preferences ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.Display mode എന്നത് status bar ആക്കുക.Downloading ന് ശേഷം home ലെ Downloads ലെ Ant Video എന്ന ഫോള്‍ഡറില്‍ വീഡിയോ save ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും.

Sunday, 8 May 2011

Ubuntu 11.04 Downloading and Package Installation


ഉബുണ്ടുവിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ ubuntu 11.04 നെറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ഇത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം CD യിലേക്ക് write ചെയ്ത് install ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Installation ശേഷം restart ചെയ്യുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന ലോഗിന്‍ വിന്റോയില്‍ ubuntu classic എന്ന option തെരഞ്ഞെടുത്തതിനു ശേഷം ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. ഇപ്പോള്‍ Desktopല്‍ icon ഒന്നും തന്നെ കാണാന്‍ കഴിയില്ല. Icons കിട്ടുന്നതിനായി gconf-editor എന്ന command ടെര്‍മിനലില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് enter ചെയ്യുക.ഇതില്‍ apps എന്നതിനു ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള arrow യില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം താഴെ nautilus എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് desktop എന്നത് സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക.

വലതു ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ബോക്സുകളും tick ചെയ്യുക. Window ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോള്‍ desktopല്‍ icons വന്നിട്ടുണ്ടാകും.

Sunday, 1 May 2011

How to set root password for ubuntu

How to set root password for ubuntu
ഉബുണ്ടുവില്‍ root ആയി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി root password സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട്. ഇതിനായി ടെര്‍മിനല്‍ തുറന്ന് sudo passwd എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് enter ചെയ്യുക. Password ടൈപ്പ് ചെയ്ത് enter ചെയ്യുക.Enter new unix password എന്നതില്‍ root ന് കൊടുക്കുനാനുദ്ദേശിക്കുന്ന password നല്‍കി enterചെയ്യുക. ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി പുതിയ പാസ്‌വേഡ് നല്‍കുക. Root ആയി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി login window യില്‍ other എന്ന option തെരഞ്ഞെടുക്കുക.