സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Monday, 31 October 2011

How to remove unwanted lines from ubuntu grub menu?

ഉബുണ്ടു ഗ്രബ് മെനുവില്‍ സാധാരണയായി 4 വരികളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില്‍ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികളും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ മൂന്നാമത്തേയും നാലാമത്തേയും വരികള്‍ സാധാരണ ഗതിയില്‍ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പുതിയ കേണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നാലില്‍ കൂടുതല്‍ വരികളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

ഇത്തരത്തില്‍ ആവശ്യമില്ലാത്ത വരികള്‍ ഗ്രബ് മെനുവില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്നായി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകള്‍ ചെയ്താല്‍ മതി
 • sudo nautilus എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter ചെയ്യുക. Password  ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter ചെയ്യുക

 • തുറന്ന് വരുന്ന വിന്റോയില്‍ file system-boot-grub-grub.cfg തുറക്കുക. Memory Test എന്ന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് വരികള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്നായി ആവരികളുടെ ആദ്യത്തില്‍ ചിത്രത്തിലേതു പോലെ # ചിഹ്നം ഇടുക(ചിത്രം വലുതായി കാണാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.).ശേഷം Save ചെയ്യുക. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ restart ചെയ്യുക. കൂടുതല്‍ കേണലുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇതു പോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വരികളുടെ മുമ്പ് # ചിഹ്നം ഇട്ടാല്‍ മതി.Thursday, 20 October 2011

ഉബുണ്ടുവില്‍ IP Address സെറ്റു ചെയ്യുന്ന വിധം

ഉബുണ്ടുവില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നായി IP Address സെറ്റു ചെയ്യേണ്ടതില്ല.ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ Automatic IP(DHCP) വഴി നെറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് file sharing നടത്തുമ്പോള്‍ Manual IP address കൊടുക്കേണ്ടതായി വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ കലാമേള പോലുള്ള മേളകള്‍ക്കും നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ Manual IP address കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിനായി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകള്‍ ചെയ്യുക.

 • System-Preferences-Network Connections ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • Wired എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം Auto eth0/eth4...എന്നത് സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് edit ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
 • IPV4 settings എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Method എന്നതില്‍ Manual ആക്കുക.

 • Address എന്നതിനു താഴെയുള്ള ബോക്സില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ IP Address നല്‍കുക.(Eg. 192.168.1.10)
 • Net Mask എന്നതില്‍ 255.255.255.0 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
 • Gateway എന്നതില്‍ 192.168.1.1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
 • ആക്റ്റിവേറ്റ് ആക്കുന്നതിനായി താഴെ Blank space ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • DNS Servers എന്നതില്‍ 192.168.1.1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
 • Available to all users ടിക്ക് ചെയ്ത് Apply ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • Password നല്‍കി Enter ചെയ്യുക.
 • കമ്പ്യൂട്ടര്‍ restart ചെയ്യുക.

Friday, 14 October 2011

BSNL Modem എങ്ങനെ കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യാം?

വിന്റോസില്‍ Dial up വഴി ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മോഡം കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്താല്‍ ഉബുണ്ടുവിലും ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മോഡത്തിനും വ്യത്യസ്ഥ രീതിയിലാണ്. UT Starcom Modem കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. മറ്റു മോഡം കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യുന്ന വിധം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 •  ഇന്റര്‍നെറ്റ് തുറന്ന് അഡ്രസ് ബാറില്‍ 192.168.1.1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter ചെയ്യുക.
 • User name, Password ഇവ admin എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത്  OK ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള Advanced setup  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന വിന്റോയിലെ വലതു ഭാഗത്തുള്ള  remove ടിക്ക് ചെയ്യുക.
 • താഴെ remove ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ശേഷം Add ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Next  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • PPP over ethernet എന്ന ഓപ്ഷന്‍ select ചെയ്ത്  Next  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • PPP Username , PPP Password (ഇവ bsnl നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്)എന്നിവ നല്‍കി Next, Next, Save എന്ന രൂപത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • Save/Reboot  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 3 മിനിട്ട് wait ചെയ്യുക.
  • ഇന്റര്‍നെറ്റ് restart ചെയ്യുക.
  • Configuration guide for other modems

   

Tuesday, 4 October 2011

Desktop എങ്ങിനെ പൂര്‍വ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കാം?

ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ അഞ്ചാം അധ്യായം പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും  കുട്ടികള്‍ Desktop Settings ആകെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. Desktop സെറ്റിംഗ്സ് പഴയ സ്ഥിതിയിലാക്കാന്‍ ഹസൈനാര്‍ മങ്കട സാറിന്റെ homefresh എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ്  ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
Download script
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫയല്‍ right click ചെയ്ത് Properties-Permissions ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Allow execute permission എന്നത് tick ചെയ്യുക. ശേഷം ഫയല്‍ double click ചെയ്ത് run in terminal ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. logout/restart ചെയ്യുക. Desktop പഴയ അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ടാകും. പാനലുകള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചാലും ഈ script ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.