സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Tuesday, 4 October 2011

Desktop എങ്ങിനെ പൂര്‍വ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കാം?

ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ അഞ്ചാം അധ്യായം പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും  കുട്ടികള്‍ Desktop Settings ആകെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. Desktop സെറ്റിംഗ്സ് പഴയ സ്ഥിതിയിലാക്കാന്‍ ഹസൈനാര്‍ മങ്കട സാറിന്റെ homefresh എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ്  ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
Download script
ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫയല്‍ right click ചെയ്ത് Properties-Permissions ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Allow execute permission എന്നത് tick ചെയ്യുക. ശേഷം ഫയല്‍ double click ചെയ്ത് run in terminal ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. logout/restart ചെയ്യുക. Desktop പഴയ അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ടാകും. പാനലുകള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചാലും ഈ script ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

2 comments:

ghschempakappara said...

SIR
It is very helpful
We are proud of you
thank you for your post
ASHA
GHS CHEMPAKAPPARA

sooraj appu said...

very nyc....