സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Monday, 5 September 2011

Mobile Broadband

GPRS കണക്ഷന്‍ വഴി മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി മൊബൈലില്‍ GPRS ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. GPRS നായി  BSNLന്  പലതരം പ്ലാനുകള്‍ നിലവിലുണ്ട്. 13 രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ 3 ദിവസത്തേക്ക് 200MB യും 89രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ ഒരു മാസത്തേക്ക് 3GB യും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 89രൂപയുടെ പ്ലാന്‍ activate ചെയ്യുന്നതിനായി GPRS89 എന്നും 13 രൂപയുടെ പ്ലാന്‍ activate ചെയ്യുന്നതിനായി GPRS13 എന്നും 53733 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് SMS അയക്കേണ്ടതാണ്. Airtel, Aircel മുതലായവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം GPRS കാര്‍ഡുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. Mobile Phone settings ല്‍ നിന്നും PC Connection type എന്നത് PC Suit ആക്കുക. അതിനു ശേഷം കേബിള്‍ വഴി മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുക. System-Preferences-Network connections എടുക്കുക. Mobile Broadband ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ശേഷം Add ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
താഴെ മൊബൈല്‍ ഫോണിന്റെ പേര് കാണാം. Forward ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും Forward ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Provider സെലക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം Forward ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. select your plan എന്നതില്‍ ശരിയായ plan സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ bsnl connection ഉള്ളവര്‍ my plan is not listed എന്ന option സെലക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ വരുന്ന ബോക്സില്‍ bsnlnet എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് forward ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.( മറ്റു കണക്ഷനുകളുള്ളവര്‍ കസ്റ്റമര്‍ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്ലാന്‍ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക.)
Apply ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Connect automatically, available to all users എന്നീ options ടിക്ക് ചെയ്ത് Apply ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. close ചെയ്യുക. ഇത്രയും ചെയ്താല്‍ connection established എന്ന മെസേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. connection establish ആകുന്നില്ലെങ്കില്‍ മുകളിലെ പാനലിലുള്ള നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഐക്കണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് mobile broadband എന്നതിനു താഴെയുള്ള connection name ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് കണക്ഷന്‍ കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കില്‍ മൊബൈല്‍ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണ്‍ ചെയ്യുകയോ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ restart ചെയ്യുകയോ വേണം.

10 comments:

saifparoppady said...

very useful one, thank u sir

Anonymous said...

its nice.

Younus said...

How can I log on to my Windows 7 based Computer if I forgot Password.

Younus said...

How can I log on to my Windows 7 based Computer if I forgot Password.

സാദിഖ് തങ്ങള്‍ കെ.വി.കെ said...

സര്‍ , എനിക്കറിയേണ്ടത് ഉബുണ്ടു 10.04 ലൈവ് സിഡി ഉപയോഗിച്ച് ബാഡ് സെക് റ്റ്ര്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോ? എങ്കില്‍ ചെയ്യുന്ന രീതി വിശദീകരിച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു. my id is jazkvk@gmail.com

സാദിഖ് തങ്ങള്‍ കെ.വി.കെ said...

സര്‍ , എനിക്കറിയേണ്ടത് ഉബുണ്ടു 10.04 ലൈവ് സിഡി ഉപയോഗിച്ച് ബാഡ് സെക് റ്റ്ര്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോ? എങ്കില്‍ ചെയ്യുന്ന രീതി വിശദീകരിച്ചാല്‍ നന്നായിരുന്നു. my id is jazkvk@gmail.com

Shaji said...

very useful blog.

satheesh said...

can you make a software for Schoollevel kalolsavam/sports ,voters id creation for school election

AKASH K said...

We have started a tutorial series for 10th std students.
View the first lesson here
http://www.youtube.com/watch?v=e24_lyf06lk

Anonymous said...

How can I permanently delete my Face book account? Is it possible??????????