സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Wednesday, 30 November 2011

CANON LBP 2900 PRINTER INSTALLATION

CANON LBP 2900 PRINTER ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈയിടെയായി ധാരാളം പേര്‍  വിളിച്ചിരുന്നു. അതിനാല്‍ CANON PRINTER ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകള്‍  ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. 


 • ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്ന് PRINTER DRIVER, INSTALLER  ഇവ DOWNLOAD ചെയ്യുക.
 • PRINTER DRIVER          INSTALLER  
 • DOWNLOAD ചെയ്ത PRINTER DRIVER റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് EXTRACT HERE എന്ന ഓപ്ഷന്‍ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക.
 • അപ്പോള്‍ കിട്ടിയ ഫോള്‍ഡറിലേക്ക്  DOWNLOAD ചെയ്ത INSTALLER(Install_LBP2900) കോപ്പി ചെയ്യുക.
 • ശേഷം Install_LBP2900 റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Properties Permission എന്നതില്‍ Allow executing file as program ടിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ശേഷം Install_LBP2900 ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Run in terminal സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക. Password ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter ചെയ്യുക. അല്‍പ്പ സമയത്തിനകം Installation പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതാണ്.
  • ഇത്  ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടും ശരിയായില്ലെങ്കില്‍ മലപ്പുറം ഐടി@സ്കൂള്‍ മാസ്റ്റര്‍ ട്രെയ്നറായ ഹക്കീം സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഡ്രൈവര്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. ഇത്  ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത്  Extract  ചെയ്ത ശേഷം  Install_lbp2900 എന്ന ഫയലിന് permission നല്‍കി Install_LBP2900 ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Run in terminal സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക. Password ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter ചെയ്യുക. അല്‍പ്പ സമയത്തിനകം Installation പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതാണ്.
  • Canon_LBP 2900 Driver

Thursday, 17 November 2011

How to Rename PEN Drive/External Storage Disk?

ഉബുണ്ടുവില്‍ Pen Drive/External Disk റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് rename ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍ GParted എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് Rename ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകള്‍ ചെയ്യുക.
 • PEN Drive/External Storage Disk കണക്റ്റ് ചെയ്യുക.
 • System-Administration-GParted തുറക്കുക.(GParted ഇല്ലെങ്കില്‍ ടെര്‍മിനലില്‍ sudo apt-get install gparted എന്ന കമാന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter ചെയ്യുക. Password ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter ചെയ്യുക. Y ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter ചെയ്യുക. അല്‍പ്പ സമയത്തിനകം installation പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതാണ്.)
 • വലതുഭാഗത്ത് മുകളിലുള്ള drop down മെനുവില്‍ നിന്നും Pen Drive/External Disk പാര്‍ട്ടീഷ്യന്‍ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക.
 • താഴെ partition name ല്‍ right click ചെയ്ത് Unmount സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക.
 • വിണ്ടും partition name ല്‍ right click ചെയ്ത്  Label സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക. പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത്  Ok ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • മുകളിലുള്ള ടിക്ക് മാര്‍ക്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • Apply, close ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അല്‍പ്പ സമയത്തിന്നകം പുതിയ പേര് ആക്റ്റീവാകുന്നതാണ്.

Monday, 14 November 2011

Some Useful Commands

ഉബുണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കമാന്റുകളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.
കമാന്റ്ഉപയോഗം
df -hfilesystem disk space usage for all partitions.
free -mthe amount of free and used memory in the system.
lsb_release -aversion information for the Linux release you're running
fsck File system consistency check and repair
sudo nautilusTo open a file in the file system with root previleges
sudo passwdTo give root password
sudo lshwto know the hardware information
lspcito know the graphics card
ls usbto know the usb devices connected
sudo cp -R /etc/apt /home/its/Desktopto copy apt folder to its's Desktop(Here cp -R command is used to copy a folder and its content from one location to another. kalolsavam 'lampp' folder can also copy like this.
sudo chmod -R 777 /home/its/Desktop/aptto give permission for copied opt folder

Saturday, 12 November 2011

ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ pdf ഫയലുകളെ ഒറ്റ ഫയലാക്കാം.

ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ pdf ഫയലുകളെ ഒറ്റ ഫയലാക്കുന്നതിന്നായി അവയെ ഒരു ഫോള്‍ഡറിലാക്കുക. ഫയലുകള്‍ക്ക് 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf എന്നിങ്ങനെ ഫയലുകളുടെ എണ്ണത്തിന്നനുസരിച്ച് പേര് നല്‍കുക. ശേഷം ഫോള്‍ഡറില്‍ right click ചെയ്ത് Open in terminal എന്ന option തെരഞ്ഞെടുക്കുക.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാന്റ്  കോപ്പി ചെയ്ത് ടെര്‍മിനലില്‍ paste ചെയ്ത് enterചെയ്യുക.അതേ ഫോള്‍ഡറില്‍ തന്നെ combined file വന്നിട്ടുണ്ടാകും.
gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=CombinedFile.pdf -dBATCH 1.pdf 2.pdf 3.pdf
(1.pdf,2.pdf,3.pdf എന്നിവ ഇന്‍പുട്ട് ഫയലുകളുടെ പേരും CombinedFile.pdf  എന്നത് ഔട്ട്പുട്ട്  ഫയലിന്റെ പേരും ആണ്. ഫയലുകളുടെ എണ്ണത്തിന്നനുസരിച്ച് കമാന്റില്‍ ഇന്‍പുട്ട് ഫയലുകളുടെ പേര് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.)