സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Tuesday, 10 January 2012

Network & Touch pad problems in Laptops

Sony, Lenovo മുതലായ ചില കമ്പനികളുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിലും ചില പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഉബുണ്ടു ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് (Wired/Wireless) കിട്ടാതിരിക്കുക, ലാപ്ടോപ്പുകളില്‍ ടച്ച് പാഡ് വര്‍ക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക മുതലായ ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി kernel അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താല്‍ മതി. ഇതിനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും kernel3 ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് extract ചെയ്യുക. 
Download Kernel3
ശേഷം installer റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Properties-Permissions-Allow executing file as a program ടിക്ക് ചെയ്യുക. വിന്റോ ക്ലോസ് ചെയ്ത്  Installer ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Run in terminal ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാസ്‌വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter ചെയ്യുക. അല്‍പ്പ സമയത്തിനകം ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകന്നതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുക.

9 comments:

UK said...

sir
I have some malayalam fonts
how can i use them in ubundu 10.04

Seena said...

Thanks U r Help

UK said...

ചെയ്തു നോക്കി
വളരെ ഉപകാരമായി
കുറേനാളുകളായി അന്വേഷിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു
ഒരിക്കല്‍ കൂടി നന്ദി

UK said...

ചെയ്തു നോക്കി
വളരെ ഉപകാരമായി
കുറേനാളുകളായി അന്വേഷിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു
ഒരിക്കല്‍ കൂടി നന്ദി

Nibras said...

How can I log on to my Windows7 based Computer if I forgot password

Nibras said...

How can I log on to my Windows7 based Computer if I forgot password

rajeevjosephkk said...

Dear Sir,
Thank you for the post. It would be good if there is a feedback page on among the pages. Please visit my blog too. http://www.english4keralasyllabus.com/

Lijo Paul said...

Very Good

Anvar Sadique. N.V said...

sir why could n't download kernal from link